Istudiare in sardu: a si podet fàghere?

0

Pro s’acabbu de su seminàriu “Su Sardu in Tres Paràulas” s’assòtziu Su Majolu ordinzat un’atopu inue sos mastros e sos istudentes ant a faeddare de cust’esperièntzia. Dae cue at a partire un’arrejonada abberta a totus, subra ‘e s’imparu in sardu in s’Universidade e subra ‘e sa formatzione de sos mastros e de sos professores de limba sarda. Totus sos istudentes e sos professores de s’Universidade sunt benebènnidos, pro si cunfrontare paris chin nois issupra ‘e custa chistione de importu mannu.

Su 12 de Santu ‘Aine 2012, h 16:30. Aula Umanìstica, ex Facultade de Lìteras, via Zanfarino 62, Tàtari.

iRS – indipendèntzia Repùbrica de Sardigna

Share.

Leave A Reply